VetPro - veterinární software

Veterinární software pro veterinární lékaře a kliniky. Obsahuje vedení evidence klientů, zvířat, umožňuje vystavování faktur, pokladních dokladů, statistiku příjmů, objednávání klientů prostřednictvím VetSMSky.

Viac tu

VetSMSky

Automatické SMS připomínky klientům veterinární ambulance. Pravidelně a včas připomíná klientům blížící se konec platnosti očkování a odčervení. Pomáhá pravidelně přivádět klienty do ambulance a zvyšuje obrat ambulance.

Viac tu

MediKal - plánovací kalendář

Plánovací a objednací kalendář pro humánní lékaře všech odborností s SMS připomínkami pro pacienty. Program JE ZDARMA pro komerční i nekomerční využití. Technická pomoc s nastavením a instalace zdarma.

Viac tu

Firma MedSoft s.r.o. byla založena na počátku roku 2011 a je pokračovatelem úspěšné programátorské činnosti. Mnoho programů tak mnohaletou historii a množství uživatelů.

MedSoft s.r.o. je firma zabývající se vývojem software na zakázku a prodejem vlastních programů. Dodává veterinární software pro ambulance veterinární lékaře a veterinární kliniky, programu na vystavování faktur a pokladních dokladů se skladovou evidencí a statistikou, generátor licenčních a instalačních kódů a mnoho jiných aplikací.

Firma se zabývá i programováním zakázkových aplikací podle potřeb klientů:

  • vytváříme hlavně aplikace určené pro shromažďování a vyhodnocování dat
  • aplikace na vytváření účetních dokladů a faktur
  • systém příjmu objednávek pro podniky a jejich obchodních zástupců
  • systém jednání se zákazníkem pro obchodní zástupce
  • aplikace pro humánní a veterinární medicínu
  • další aplikace dle požadavků klientů