Novinky VetPro a MiniVet

 
[:SK]

1.4.2016

Do automatickej aktualizácie programov VetPro a MiniVet bol dnes pridaný aktualizovaný návod. Návod sa automaticky stiahne po nasledujúcom spustení programu VetPro alebo MiniVet.

25.3.2016

Bola vydaná posledná aktualizácie programu VetSMSky, ktorá podporuje Windows XP. Ďalej už nebudú aktualizácie programu VetSMSky pre tento operačný systém vydávané. Preto doporučujeme do konca roku 2016 prechod na Windows7 všetkým našim užívateľom. Používaním Windows XP sa vystavujete bezpečnostnému riziku.

03.03.2016 VetPro a MiniVet

Dnes bola pre externú službu VitalFox ukončená podpora v programe a bola nahradená službou VetSMSky s priaznivejšou cenou, bez mesačných poplatkov s platbou len za odoslané SMSky. Teraz je možné zadávať vlastné texty pre SMS pre vakcinácie, odčervenia. Pripravujeme prepojenie na plánovací kalendár a ručné vkladanie SMS pre akúkoľvek udalosť.

15.02.2016 – VetPro

Táto aktualizácia bude vyžadovať niekoľko aktualizačných krokov, ktoré si program postupne stiahne a pri každom ukončení programu nainštaluje.

Dnes bola uvoľnená nová verzia s upraveným zadávaním očkovania na karte zvieraťa/denný záznam s ručným zadávaním priamo do očkovaní. Zároveň prebehla zmena na skladových položkách, kde v novej verzii programu budú v ponuke pri zadávaní očkovaní ponúkané aj látky určené a označené pre odčervenie.

Ak sú očkovacie a odčervovacie látky označené ako FoxniTo (v sladových položkách), budú automaticky zapísané aj do tabuľky určenej k odoslaniu do VitalFox.

Z formulára FoxniTo boli odstránené položky, ktoré sú pri zadávaní vakcinácie + odčervenia nepoužiteľné a VitalFoxom ignorované.

Plánovací kalendár

V aktualizácii nájdete nový plánovací kalendár, ktorý zlepší organizáciu a plánovanie času.

Plánovací kalendár

 

 

 

 

Zobrazenie dlžnej čiastky

Ucet_a_nevyuctovane_vykony

 

V zozname klientov sa zobrazujú dve informácie o dlžných čiastkach. Jedna čiastka je dlžná suma z účtu klienta, druhá zobrazuje dlžnú čiastku z karty Výkony/Lieky za položky, ktoré neboli presunuté na účet klienta ani neboli zúčtované v pokladničných dokladoch.

9.2.2016 – MiniVet

Bola dokončená služba odosielania údajov do VitalFox. Služba je plne funkčná, prebieha jej testovanie. Odosielanie prebieha automaticky bez zásahu užívateľa. Vyžaduje však registráciu a prístupové údaje od poskytovateľa služby odosielania SMS na stránke VitalFox.

Odčervenie a očkovanie:

Pre očkovanie a odčervenie je teraz umožnené zadávanie do spoločnej tabuľky v dennom zázname. Ďalšie úpravy prebehnú v podobe odlíšenia očkovania a odčervenia spolu s kontrolou doby platnosti.

8.2.2016 – MiniVet

Táto aktualizácia bude vyžadovať niekoľko aktualizačných krokov, ktoré si program postupne stiahne a pri každom ukončení programu nainštaluje.

Dnes bola uvoľnená nová verzia s upraveným zadávaním očkovania na karte zvieraťa/denný záznam s ručným zadávaním priamo do očkovaní. Zároveň prebehla zmena na skladových položkách, kde v novej verzii programu budú v ponuke pri zadávaní očkovaní ponúkané aj látky určené a označené pre odčervenie.

Ak sú očkovacie a odčervovacie látky označené ako FoxniTo (v sladových položkách), budú automaticky zapísané aj do tabuľky určenej k odoslaniu do VitalFox.

Z formulára FoxniTo boli odstránené položky, ktoré sú pri zadávaní vakcinácie + odčervenia nepoužiteľné a VitalFoxom ignorované.

30.01.2016 – MiniVet

MiniVet – bola zverejnená aktualizácia s novým bezplatným modulom plánovacieho kalendára a objednávkového systému.

Plánovací kalendár

27.01.2016

MiniVet – zverejnená aktualizácia, ktorá vytvára nové databázové položky pre nový plánovací kalendár. Plánovací kalendár bude dostupný v nasledujúcej aktualizácii v beta verzii.

17.01.2016

Dnes boli vykonané niektoré zmeny vo vakcinácii/očkovaní. Zmeny sú spoločné pre VetPro aj MiniVet – preklad nových častí do ČJ bude dostupný v nasledujúcej aktualizácii

Číselník očkovacích látok bol odstránený a už nebude v programe naďalej využívaný. Číselník je nahradený položkami skladu a aby bolo možné očkovacie látky pridávať do zoznamu vykonaných očkovaní, je potrebne vykonať nasledujúce kroky:

Postup (následne odporúčame využívať Postup č.2)

V sklade vyhľadajte očkovaciu látku, zobrazte jej detail. V strednej časti pribudli voľby:

 • očkovacia látka
 • nastavenie či sa jedná o štandardné očkovanie, revakcináciu atd.., ktoré je potrebné vybrať k označeniu, že sa jedná o očkovaciu látku.
 • automatický zápis očkovacej látky do očkovaní
 • platnosť vakcinácie/odčervenia (automaticky predvypĺňa 365 dní, je možné meniť)
 • FoxniTo
 • MailniTo

Postup č.1 – UMOŽNÍ LEN MANUÁLNE VKLADANIE

Ak označíte, že sa jedná o očkovaciu látku, vyberiete či sa jedná o štandardné očkovanie alebo iné, nastavíte platnosť očkovania a názov očkovania – iný ako názov skladovej položky ak obsahuje dodatky (doporučujeme použiť názov zhodný s pôvodným názvom), ktorý bude zapísaný do zoznamu očkovaní. Takto upravený záznam uložte. Tieto zmeny umožnia výber tejto skladovej položky pri ručnom zadávaní do očkovaní na karte zvieraťa. Je potrebné opakovať pri všetkých očkovacích látkach.

Skladova_polozka_vakcinaciaPostup č.2 – DOPORUČUJEME:Ak označíte, že sa jedná o očkovaciu látku, vyberiete či sa jedná o štandardné očkovanie alebo iné, nastavíte platnosť očkovania a názov očkovania – iný ako názov skladovej položky ak obsahuje dodatky (doporučujeme použiť názov zhodný s pôvodným názvom), ktorý bude zapísaný do zoznamu očkovaní. Označte voľbu Zapísať do očkovania. Takto upravený záznam uložte. Tieto zmeny umožnia výber tejto skladovej položky pri ručnom zadávaní do očkovaní na karte zvieraťa. Označená voľba Zapísať do očkovania umožní pri pridávaní položky do Výkony – Lieky na karte zvieraťa automatické pridanie aj do zoznamu očkovaní zvieraťa a nebude nutné toto vykonávať opakovane ručne ako pri starom spôsobe zadávania očkovania. Je potrebné opakovať pri všetkých očkovacích látkach.


5.1.2016 – Aktualizácia databáze a príprava pre VitalFox

nastavenie_vitalfoxSkladová položka s aktivovaním VitalFoxu, určením položky ako očkovanie, odčervenieDnes bola dokončená a zverejnená aktualizácia, pridávajúca do databáz možnosti aktivácie funkcie VitalFox. Túto funkciu bude momentálne možné aktivovať aj bez zadaní platného kľúča služby VitalFox. V prípade, že nemáte v pláne funkciu v budúcnosti využívať, aktivácia je zbytočná a bude dochádzať k ukladaniu zbytočných záznamov. Najnovšia aktualizácia vytvára potrebné položky v databázach a aktualizácia pripravovaná na 11.01.2016 prinesie pridanie novej záložky v nastaveniach programu, v nastavení skladovej položky (aktivácia zápisu skladovej položky do VitalFox, aktivácia zápisu do očkovaní (pripravuje sa), označení skladovej položky ako očkovanie a odčervenie).  V prípade aktivácie zápisu do VitalFox a výbere danej skladovej položky s aktivovanou voľbou sa zobrazí nový dialóg, kde rozhodnete, či bude záznam pridaný do VitalFox alebo nie. Modul odosielajúci dáta už aj do služby VitalFox bude dokončený a funkčný v priebehu 02/2016


15.10.2015

Odstránená chyba pri ručnom vydávaní pokladničného dokladu a zablokovaní funkčnosti tlačidiel. Po úprave nie je potrebné

14.10.2015

Odstránená chyba vyhľadávania pri pridávaní na pokladničný doklad a výkony na karte zvieraťa

29.09.2015

Dnes bola uvoľnená nová verzia VetPro v3.1. V aplikácii boli upravené pokladničné doklady a sklady, bola zmenená aktualizačná služba. Aktualizácie odteraz budú môcť sťahovať len užívatelia s platnou licenciou.

30.08.2015

 • Bolo pridané vyhľadávanie podľa lyssetky
 • pridane vyhľadávanie podľa čipu aj na internete pre Národní registr majitelů zvířat ČR
 • pridané vyhľadávanie podľa čipu aj na internete pre Centrálny register spoločenských zvierat SR
 • upravený prehľad skladov a zmena zobrazenia položiek
 • integrovaný export do virtuálnej pokladnice
 • prebehlo zlúčenie vydaných a prijatých pokladničných dokladov do jednej tabuľky

20.08.2015

Bolo opravených niekoľko chýb a prebehla optimalizácia funkcií

01.07.2015

Program je podporovaný aj pod operačným systémom Windows 10

01.06.2015

Upozorňujeme zákazníkov, že na operačnom systéme Windows XP už neprebieha testovanie funkčnosti programu VetPro. V prípade výskytu chyby nás prosím kontaktujte.

15.04.2015

Bola pridaná podpora fiškálnej tlačiarne, klienti nemusia používať externú pokladňu alebo dodatočný softvér.

26.02.2015

V priebehu dvoch mesiacov bude zverejnený veľký update aplikácie a upgrade na verziu v3.0 pre všetkých klientov.

Novinkou pre ďalšie verzie po veľkom udate a upgrade na verziu v3.0 bude podpora registračnej pokladnice vo verzii v2.9 alebo v3.0

Verzia VetPro v3.0 :

Nová verzia bude obsahovať skladové pohyby, ktoré bude možné zapnúť a povoliť pri liekoch a skladových položkách, ktoré obsahujú šarže. Skladové pohyby – výdaj liečiv bude možné tlačiť v mesačných, ročných a denných prehľadoch.

Pribudne nový druh licencie, kde si klienti môžu program zakúpiť “navždy” s ročnými aktualizáciami na jeden rok zdarma. Ak bude klient požadovať aktualizácie programu aj v budúcnosti, bude cena aktualizácií, update a upgrade na jeden rok za cenu 25€/710Kč, nebude to však pre klienta povinné, nemusí ho hradiť ak nepožaduje aktualizácie, program bude fungovať ďalej. Cena samotného programu bude zverejnená na internetovej stránke. Cena aktualizácií, update a upgrade nezahrňuje cenu za technickú podporu a riešenie prípadných havárií či chýb v databázach.

Ďalší druh licencie bude znamenať pre klienta bezplatný upgrade, update a aktualizácie po zakúpení najvyššej licencie programu. Klient zaplatí za program raz a nebude v budúcnosti platiť žiadne poplatky za update a upgrade či aktualizácie, tieto bude mať klient vo vývojovej rade softvéru zdarma, teda až do ukončenia vývoja softvéru alebo prechodu na vývojovo inú radu softvéru.

Licencia prenájmu softvéru zostáva zachovaná v nezmenenej podobe za nezmenený poplatok 50€/1400 Kč ročne.

15.5.2014 – Dnes bola uvoľnená nová verzia programu, ktorá bola rozšírená o možnosť viesť obrazovú dokumentáciu zvieracieho pacienta. Program pracuje s formátom jpg a bmp. V nastavení programu je potrebné nastaviť miesto, kam sa bude obrazová dokumentácia ukladať. Pred nastavením doporučujem vytvoriť adresár na vhodnom mieste a až potom vykonávať nastavenie programu.

25.03.2014 – Bola zahájená príprava sieťovej verzie programu, ktorá bude založená na systéme súborového systému zdieľanej zložky a nebude potrebné inštalovanie dodatočných programov, serverov a nebude potrebné vynaloženie ďalších investícii na používanie v sieti s výnimkou nutnosti zakúpenia licencie pre ďalší počítač.

19.03.2014 – Dnes bola zrušená viazanosť programu na predvolený adresár programu v Program files. Teraz je možné program presunúť na iné miesto v počítači (po aktualizácii programu na najnovšiu verziu) , tak sa zabezpečila podpora pre nové windows7 – windows8 – windows8.1 . Inštalátor programu bol upravený tak, aby bolo možné zvoliť umiestnenie, kam bude program inštalovaný (doporučujeme disk D alebo iný, ak počítač obsahuje viacero diskov alebo iné miesto, kde má užívateľ plný prístup.

09.03.2014Pokladňa – pridaný filter na klienta a dátum. Na základe dátumu je možné vytlačiť menný zoznam klientov ambulancie za daný deň s tabuľkou a sumárom príjmov v pokladni. Pribudla možnosť (Všetky doklady) zobrazenia všetkých dokladov za všetky roky, s možnosťou aplikácii ostatných filtrov. Bolo opravených niekoľko prekladových a funkčných chýb v tlačových zostavách faktúr.

07.03.2014 – Oprava tlačových zostáv platcov DPH v mene Kč, oprava zaokrúhľovania pre menu Kč u platcov aj neplatcov DPH. Oprava chybného hlásenia po editácii pokladničného dokladu a iných častiach programu, ktoré hlásilo neexistujúci doklad a záznam pre editáciu.

04.03.2014 – dnes bola vydaná 703 aktualizácia/update/upgrade programu VetPro v2.0 s pridanými funkciami aj na základe doporučení a požiadaviek zákazníkov. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a námety na rozšírenie programu a doplnenie funkcií.

03.03.2014 – Na základe upozornenia zákazníka bol opravený formulár vytvárania PPD. Tlač a zrušenie vytvárania PPD je znovu dostupná.

01.03.2014

 • K možnostiam vytvorenia faktúry bola pridaná možnosť vytlačenia potvrdenia o prijatí hotovosti. Aby bola funkčnosť správna, je potrebné v : Servis – Nastavenie programu a údajov o firme, na záložke Nastavenie účta a skladu v spodnej časti, pre položku Hotovosť označiť zaškrtávacie políčko. Políčko je treba zaškrtnúť. Potom bude považovaná za príjem hotovosti. Následne sa na karte vytvárania faktúry, pri výbere takto označenej položky, zobrazí tlačítko na vytvorenie potvrdenia o prijatí hotovosti.
 • Bola pridaná tlačová zostava v lokalizácii do ČJ a SJ pre vydanie potvrdenia k hotovostnej faktúry.
 • Na záložke Servis – Nastavenie programu a údajov o firme – záložka – Sídlo firmy, je potrebné, ak ste platca DPH označiť zatrhávacie políčko Platca DPH.

26.02.2014 – Bola pridaná nová funkcia pre očkovanie. Očkovanie, ktorému skončila platnosť bude na bielom riadku a písmo zmenené na červené. Aktuálne platné očkovania budú označené riadkom so zeleným pozadím, žltým riadkom budú označené očkovania, ktoré už boli znovu očkované a už sú neplatné. Označenie starých očkovaní na žltý riadok prebehne aktuálne až po znovu očkovaní tou istou očkovacou látkou. Veterinár tak získava lepší prehľad o stave očkovania zvieraťa.

25.02.2014

 • Bola vydaná aktualizácia s lokalizáciou karty SALDA klienta do ČJ. Bola opravená chyba načítania mena klienta na tlačovej zostave potvrdenia na záložke SALDO.
 • Bola vydaná nová aktualizácia. V zozname zvierat klienta je použité podfarbenie riadku červenou farbou v prípade, ak je pri zvierati označenie, že hryzie. Takto je zabezpečené okamžité upozornenie na nebezpečnosť zvieraťa. Uhynuté zviera je označené červeným písmom na riadku s bielym pozadím.

24.02.2014Na kartu SALDO bola pridaná možnosť vystavenia faktúry

22.02.2014Do karty SALDO bola pridaná položka Vyúčtovať. Po dvojkliku na položku je teraz možné určiť, či položka salda bude alebo nebude vyúčtovaná. Ak ju odznačíte, ostane na karte SALDO a nebude vyúčtovaná. Aktuálne pripravujeme lokalizáciu pre kartu SALDO.

20.02.2014 – Bola uvoľnená testovacia verzia so SALDOm. Teraz je možné výkony, úkony, lieky presunúť tlačítkom SALDO z karty zvieraťa (len kópia) do SALDO konta, odkiaľ ich bude možné hromadne vyúčtovať klientovi na pokladničný doklad (ku každej vyúčtovanej položke sa na doklade objaví meno zvieraťa). Takto vznikne v hlavnom okne aplikácie v zozname klientov prehľad, ktorý klient nemá uhradené pohľadávky., klient bude farebne označený a pribudol údaj s informáciou o výške dlhu. Po vyrovnaní dlhu je možné SALDO vymazať alebo vyúčtovať ako PPD, funkcia vystavenia faktúry čoskoro pribudne.

14.02.2014 – Začali práce na SALDO konte pre klientov ambulancie. Z výkonov bude možné presunúť položky na saldo konto, odkiaľ bude možné následne vytvoriť doklad k úhrade. Je možné použiť aj v prípade, že klient prišiel s viacero zvieratami a chce mu vystaviť len jeden sumárny doklad.

14.02.2014 – Nová funkcia tlače nedaňového dokladu bola preložená aj do ČJ a je k dispozícii v oboch jazykových mutáciách.

14.02.2014 – Vydaná aktualizovaná verzia s pridanou funkciou tlače nedaňového dokladu. Je možné ho použiť ako doklad o vykonanej návšteve, podanej liečbe, doklad pred celkovým zaúčtovaním návštevy klienta. Je možné ho použiť na karte pacienta na položky, ktoré ešte neboli vyúčtované a nebol na ne vystavený príjmový pokladničný doklad. Funkcia je pod ikonou prečiarknutej pokladne. Funkcia bola pridaná na základe požiadavky klienta.

 

[:CZ]

1.4.2016

Do automatické aktualizace součástí programu VetPro a MiniVet byl dnes přidán doplněný návod programu. Návod bude automaticky stažen při dalším spuštění programu VetPro nebo MiniVet

25.3.2016

Byl vydán poslední update pro Windows XP pro program VetSMSky. Dále již nebudou pro tento systém aktualizace vydávány z důvodu nízké bezpečnosti tohoto systému. Proto doporučujeme do konce roku 2016 přechod na Windows7 všem našim uživatelům. Používáním tohoto systému se vystavujete bezpečnostnímu riziku.

03.03.2016 VetPro a MiniVet

Dnes bola pre externú službu VitalFox ukončená podpora v programe a bola nahradená službou VetSMSky s priaznivejšou cenou, bez mesačných poplatkov s platbou len za odoslané SMSky. Teraz je možné zadávať vlastné texty pre SMS pre vakcinácie, odčervenia. Pripravujeme prepojenie na plánovací kalendár a ručné vkladanie SMS pre akúkoľvek udalosť.

15.02.2016 – VetPro

Táto aktualizácia bude vyžadovať niekoľko aktualizačných krokov, ktoré si program postupne stiahne a pri každom ukončení programu nainštaluje.

Dnes bola uvoľnená nová verzia s upraveným zadávaním očkovania na karte zvieraťa/denný záznam s ručným zadávaním priamo do očkovaní. Zároveň prebehla zmena na skladových položkách, kde v novej verzii programu budú v ponuke pri zadávaní očkovaní ponúkané aj látky určené a označené pre odčervenie.

Ak sú očkovacie a odčervovacie látky označené ako FoxniTo (v sladových položkách), budú automaticky zapísané aj do tabuľky určenej k odoslaniu do VitalFox.

Z formulára FoxniTo boli odstránené položky, ktoré sú pri zadávaní vakcinácie + odčervenia nepoužiteľné a VitalFoxom ignorované.

Plánovací kalendár

V aktualizácii nájdete nový plánovací kalendár, ktorý zlepší organizáciu a plánovanie času.

Plánovací kalendár

 

 

 

 

Zobrazenie dlžnej čiastky

Ucet_a_nevyuctovane_vykony

 

V zozname klientov sa zobrazujú dve informácie o dlžných čiastkach. Jedna čiastka je dlžná suma z účtu klienta, druhá zobrazuje dlžnú čiastku z karty Výkony/Lieky za položky, ktoré neboli presunuté na účet klienta ani neboli zúčtované v pokladničných dokladoch.

9.2.2016 – MiniVet

Bola dokončená služba odosielania údajov do VitalFox. Služba je plne funkčná, prebieha jej testovanie. Odosielanie prebieha automaticky bez zásahu užívateľa. Vyžaduje však registráciu a prístupové údaje od poskytovateľa služby odosielania SMS na stránke VitalFox.

Odčervenie a očkovanie:

Pre očkovanie a odčervenie je teraz umožnené zadávanie do spoločnej tabuľky v dennom zázname. Ďalšie úpravy prebehnú v podobe odlíšenia očkovania a odčervenia spolu s kontrolou doby platnosti.

8.2.2016 – MiniVet

Táto aktualizácia bude vyžadovať niekoľko aktualizačných krokov, ktoré si program postupne stiahne a pri každom ukončení programu nainštaluje.

Dnes bola uvoľnená nová verzia s upraveným zadávaním očkovania na karte zvieraťa/denný záznam s ručným zadávaním priamo do očkovaní. Zároveň prebehla zmena na skladových položkách, kde v novej verzii programu budú v ponuke pri zadávaní očkovaní ponúkané aj látky určené a označené pre odčervenie.

Ak sú očkovacie a odčervovacie látky označené ako FoxniTo (v sladových položkách), budú automaticky zapísané aj do tabuľky určenej k odoslaniu do VitalFox.

Z formulára FoxniTo boli odstránené položky, ktoré sú pri zadávaní vakcinácie + odčervenia nepoužiteľné a VitalFoxom ignorované.

30.01.2016 – MiniVet

MiniVet – bola zverejnená aktualizácia s novým bezplatným modulom plánovacieho kalendára a objednávkového systému.

Plánovací kalendár

27.01.2016

MiniVet – zverejnená aktualizácia, ktorá vytvára nové databázové položky pre nový plánovací kalendár. Plánovací kalendár bude dostupný v nasledujúcej aktualizácii v beta verzii.

17.01.2016

Dnes boli vykonané niektoré zmeny vo vakcinácii/očkovaní. Zmeny sú spoločné pre VetPro aj MiniVet – preklad nových častí do ČJ bude dostupný v nasledujúcej aktualizácii

Číselník očkovacích látok bol odstránený a už nebude v programe naďalej využívaný. Číselník je nahradený položkami skladu a aby bolo možné očkovacie látky pridávať do zoznamu vykonaných očkovaní, je potrebne vykonať nasledujúce kroky:

Postup (následne odporúčame využívať Postup č.2)

V sklade vyhľadajte očkovaciu látku, zobrazte jej detail. V strednej časti pribudli voľby:

 • očkovacia látka
 • nastavenie či sa jedná o štandardné očkovanie, revakcináciu atd.., ktoré je potrebné vybrať k označeniu, že sa jedná o očkovaciu látku.
 • automatický zápis očkovacej látky do očkovaní
 • platnosť vakcinácie/odčervenia (automaticky predvypĺňa 365 dní, je možné meniť)
 • FoxniTo
 • MailniTo

Postup č.1 – UMOŽNÍ LEN MANUÁLNE VKLADANIE

Ak označíte, že sa jedná o očkovaciu látku, vyberiete či sa jedná o štandardné očkovanie alebo iné, nastavíte platnosť očkovania a názov očkovania – iný ako názov skladovej položky ak obsahuje dodatky (doporučujeme použiť názov zhodný s pôvodným názvom), ktorý bude zapísaný do zoznamu očkovaní. Takto upravený záznam uložte. Tieto zmeny umožnia výber tejto skladovej položky pri ručnom zadávaní do očkovaní na karte zvieraťa. Je potrebné opakovať pri všetkých očkovacích látkach.

Skladova_polozka_vakcinaciaPostup č.2 – DOPORUČUJEME:Ak označíte, že sa jedná o očkovaciu látku, vyberiete či sa jedná o štandardné očkovanie alebo iné, nastavíte platnosť očkovania a názov očkovania – iný ako názov skladovej položky ak obsahuje dodatky (doporučujeme použiť názov zhodný s pôvodným názvom), ktorý bude zapísaný do zoznamu očkovaní. Označte voľbu Zapísať do očkovania. Takto upravený záznam uložte. Tieto zmeny umožnia výber tejto skladovej položky pri ručnom zadávaní do očkovaní na karte zvieraťa. Označená voľba Zapísať do očkovania umožní pri pridávaní položky do Výkony – Lieky na karte zvieraťa automatické pridanie aj do zoznamu očkovaní zvieraťa a nebude nutné toto vykonávať opakovane ručne ako pri starom spôsobe zadávania očkovania. Je potrebné opakovať pri všetkých očkovacích látkach.


5.1.2016 – Aktualizácia databáze a príprava pre VitalFox

nastavenie_vitalfoxSkladová položka s aktivovaním VitalFoxu, určením položky ako očkovanie, odčervenieDnes bola dokončená a zverejnená aktualizácia, pridávajúca do databáz možnosti aktivácie funkcie VitalFox. Túto funkciu bude momentálne možné aktivovať aj bez zadaní platného kľúča služby VitalFox. V prípade, že nemáte v pláne funkciu v budúcnosti využívať, aktivácia je zbytočná a bude dochádzať k ukladaniu zbytočných záznamov. Najnovšia aktualizácia vytvára potrebné položky v databázach a aktualizácia pripravovaná na 11.01.2016 prinesie pridanie novej záložky v nastaveniach programu, v nastavení skladovej položky (aktivácia zápisu skladovej položky do VitalFox, aktivácia zápisu do očkovaní (pripravuje sa), označení skladovej položky ako očkovanie a odčervenie). V prípade aktivácie zápisu do VitalFox a výbere danej skladovej položky s aktivovanou voľbou sa zobrazí nový dialóg, kde rozhodnete, či bude záznam pridaný do VitalFox alebo nie. Modul odosielajúci dáta už aj do služby VitalFox bude dokončený a funkčný v priebehu 02/2016


15.10.2015

Odstránená chyba pri ručnom vydávaní pokladničného dokladu a zablokovaní funkčnosti tlačidiel. Po úprave nie je potrebné

14.10.2015

Odstránená chyba vyhľadávania pri pridávaní na pokladničný doklad a výkony na karte zvieraťa

29.09.2015

Dnes bola uvoľnená nová verzia VetPro v3.1. V aplikácii boli upravené pokladničné doklady a sklady, bola zmenená aktualizačná služba. Aktualizácie odteraz budú môcť sťahovať len užívatelia s platnou licenciou.

30.08.2015

 • Bolo pridané vyhľadávanie podľa lyssetky
 • pridane vyhľadávanie podľa čipu aj na internete pre Národní registr majitelů zvířat ČR
 • pridané vyhľadávanie podľa čipu aj na internete pre Centrálny register spoločenských zvierat SR
 • upravený prehľad skladov a zmena zobrazenia položiek
 • integrovaný export do virtuálnej pokladnice
 • prebehlo zlúčenie vydaných a prijatých pokladničných dokladov do jednej tabuľky

20.08.2015

Bolo opravených niekoľko chýb a prebehla optimalizácia funkcií

01.07.2015

Program je podporovaný aj pod operačným systémom Windows 10

01.06.2015

Upozorňujeme zákazníkov, že na operačnom systéme Windows XP už neprebieha testovanie funkčnosti programu VetPro. V prípade výskytu chyby nás prosím kontaktujte.

15.04.2015

Bola pridaná podpora fiškálnej tlačiarne, klienti nemusia používať externú pokladňu alebo dodatočný softvér.

26.02.2015

V priebehu dvoch mesiacov bude zverejnený veľký update aplikácie a upgrade na verziu v3.0 pre všetkých klientov.

Novinkou pre ďalšie verzie po veľkom udate a upgrade na verziu v3.0 bude podpora registračnej pokladnice vo verzii v2.9 alebo v3.0

Verzia VetPro v3.0 :

Nová verzia bude obsahovať skladové pohyby, ktoré bude možné zapnúť a povoliť pri liekoch a skladových položkách, ktoré obsahujú šarže. Skladové pohyby – výdaj liečiv bude možné tlačiť v mesačných, ročných a denných prehľadoch.

Pribudne nový druh licencie, kde si klienti môžu program zakúpiť “navždy” s ročnými aktualizáciami na jeden rok zdarma. Ak bude klient požadovať aktualizácie programu aj v budúcnosti, bude cena aktualizácií, update a upgrade na jeden rok za cenu 25€/710Kč, nebude to však pre klienta povinné, nemusí ho hradiť ak nepožaduje aktualizácie, program bude fungovať ďalej. Cena samotného programu bude zverejnená na internetovej stránke. Cena aktualizácií, update a upgrade nezahrňuje cenu za technickú podporu a riešenie prípadných havárií či chýb v databázach.

Ďalší druh licencie bude znamenať pre klienta bezplatný upgrade, update a aktualizácie po zakúpení najvyššej licencie programu. Klient zaplatí za program raz a nebude v budúcnosti platiť žiadne poplatky za update a upgrade či aktualizácie, tieto bude mať klient vo vývojovej rade softvéru zdarma, teda až do ukončenia vývoja softvéru alebo prechodu na vývojovo inú radu softvéru.

Licencia prenájmu softvéru zostáva zachovaná v nezmenenej podobe za nezmenený poplatok 50€/1400 Kč ročne.

15.5.2014 – Dnes bola uvoľnená nová verzia programu, ktorá bola rozšírená o možnosť viesť obrazovú dokumentáciu zvieracieho pacienta. Program pracuje s formátom jpg a bmp. V nastavení programu je potrebné nastaviť miesto, kam sa bude obrazová dokumentácia ukladať. Pred nastavením doporučujem vytvoriť adresár na vhodnom mieste a až potom vykonávať nastavenie programu.

25.03.2014 – Bola zahájená príprava sieťovej verzie programu, ktorá bude založená na systéme súborového systému zdieľanej zložky a nebude potrebné inštalovanie dodatočných programov, serverov a nebude potrebné vynaloženie ďalších investícii na používanie v sieti s výnimkou nutnosti zakúpenia licencie pre ďalší počítač.

19.03.2014 – Dnes bola zrušená viazanosť programu na predvolený adresár programu v Program files. Teraz je možné program presunúť na iné miesto v počítači (po aktualizácii programu na najnovšiu verziu) , tak sa zabezpečila podpora pre nové windows7 – windows8 – windows8.1 . Inštalátor programu bol upravený tak, aby bolo možné zvoliť umiestnenie, kam bude program inštalovaný (doporučujeme disk D alebo iný, ak počítač obsahuje viacero diskov alebo iné miesto, kde má užívateľ plný prístup.

09.03.2014Pokladňa – pridaný filter na klienta a dátum. Na základe dátumu je možné vytlačiť menný zoznam klientov ambulancie za daný deň s tabuľkou a sumárom príjmov v pokladni. Pribudla možnosť (Všetky doklady) zobrazenia všetkých dokladov za všetky roky, s možnosťou aplikácii ostatných filtrov. Bolo opravených niekoľko prekladových a funkčných chýb v tlačových zostavách faktúr.

07.03.2014 – Oprava tlačových zostáv platcov DPH v mene Kč, oprava zaokrúhľovania pre menu Kč u platcov aj neplatcov DPH. Oprava chybného hlásenia po editácii pokladničného dokladu a iných častiach programu, ktoré hlásilo neexistujúci doklad a záznam pre editáciu.

04.03.2014 – dnes bola vydaná 703 aktualizácia/update/upgrade programu VetPro v2.0 s pridanými funkciami aj na základe doporučení a požiadaviek zákazníkov. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a námety na rozšírenie programu a doplnenie funkcií.

03.03.2014 – Na základe upozornenia zákazníka bol opravený formulár vytvárania PPD. Tlač a zrušenie vytvárania PPD je znovu dostupná.

01.03.2014

 • K možnostiam vytvorenia faktúry bola pridaná možnosť vytlačenia potvrdenia o prijatí hotovosti. Aby bola funkčnosť správna, je potrebné v : Servis – Nastavenie programu a údajov o firme, na záložke Nastavenie účta a skladu v spodnej časti, pre položku Hotovosť označiť zaškrtávacie políčko. Políčko je treba zaškrtnúť. Potom bude považovaná za príjem hotovosti. Následne sa na karte vytvárania faktúry, pri výbere takto označenej položky, zobrazí tlačítko na vytvorenie potvrdenia o prijatí hotovosti.
 • Bola pridaná tlačová zostava v lokalizácii do ČJ a SJ pre vydanie potvrdenia k hotovostnej faktúry.
 • Na záložke Servis – Nastavenie programu a údajov o firme – záložka – Sídlo firmy, je potrebné, ak ste platca DPH označiť zatrhávacie políčko Platca DPH.

26.02.2014 – Bola pridaná nová funkcia pre očkovanie. Očkovanie, ktorému skončila platnosť bude na bielom riadku a písmo zmenené na červené. Aktuálne platné očkovania budú označené riadkom so zeleným pozadím, žltým riadkom budú označené očkovania, ktoré už boli znovu očkované a už sú neplatné. Označenie starých očkovaní na žltý riadok prebehne aktuálne až po znovu očkovaní tou istou očkovacou látkou. Veterinár tak získava lepší prehľad o stave očkovania zvieraťa.

25.02.2014

 • Bola vydaná aktualizácia s lokalizáciou karty SALDA klienta do ČJ. Bola opravená chyba načítania mena klienta na tlačovej zostave potvrdenia na záložke SALDO.
 • Bola vydaná nová aktualizácia. V zozname zvierat klienta je použité podfarbenie riadku červenou farbou v prípade, ak je pri zvierati označenie, že hryzie. Takto je zabezpečené okamžité upozornenie na nebezpečnosť zvieraťa. Uhynuté zviera je označené červeným písmom na riadku s bielym pozadím.

24.02.2014Na kartu SALDO bola pridaná možnosť vystavenia faktúry

22.02.2014Do karty SALDO bola pridaná položka Vyúčtovať. Po dvojkliku na položku je teraz možné určiť, či položka salda bude alebo nebude vyúčtovaná. Ak ju odznačíte, ostane na karte SALDO a nebude vyúčtovaná. Aktuálne pripravujeme lokalizáciu pre kartu SALDO.

20.02.2014 – Bola uvoľnená testovacia verzia so SALDOm. Teraz je možné výkony, úkony, lieky presunúť tlačítkom SALDO z karty zvieraťa (len kópia) do SALDO konta, odkiaľ ich bude možné hromadne vyúčtovať klientovi na pokladničný doklad (ku každej vyúčtovanej položke sa na doklade objaví meno zvieraťa). Takto vznikne v hlavnom okne aplikácie v zozname klientov prehľad, ktorý klient nemá uhradené pohľadávky., klient bude farebne označený a pribudol údaj s informáciou o výške dlhu. Po vyrovnaní dlhu je možné SALDO vymazať alebo vyúčtovať ako PPD, funkcia vystavenia faktúry čoskoro pribudne.

14.02.2014 – Začali práce na SALDO konte pre klientov ambulancie. Z výkonov bude možné presunúť položky na saldo konto, odkiaľ bude možné následne vytvoriť doklad k úhrade. Je možné použiť aj v prípade, že klient prišiel s viacero zvieratami a chce mu vystaviť len jeden sumárny doklad.

14.02.2014 – Nová funkcia tlače nedaňového dokladu bola preložená aj do ČJ a je k dispozícii v oboch jazykových mutáciách.

14.02.2014 – Vydaná aktualizovaná verzia s pridanou funkciou tlače nedaňového dokladu. Je možné ho použiť ako doklad o vykonanej návšteve, podanej liečbe, doklad pred celkovým zaúčtovaním návštevy klienta. Je možné ho použiť na karte pacienta na položky, ktoré ešte neboli vyúčtované a nebol na ne vystavený príjmový pokladničný doklad. Funkcia je pod ikonou prečiarknutej pokladne. Funkcia bola pridaná na základe požiadavky klienta.

 

[:]
 Posted by at 9:17