VetPro - veterinárny softvér

Veterinárny softvér pre veterinárnych lekárov a kliniky. Obsahuje vedenie evidencie klientov, zvierat, umožňuje vystavovanie faktúr, pokladničných dokladov, štatistiku príjmov, objednávanie klientov prostredníctvom VetSMSky.

Viac tu

VetSMSky

Automatické SMS pripomienky klientom veterinárnej ambulancie. Pravidelne a včas pripomína klientom blížiaci sa koniec platnosti vakcinácie a odčervenia. Pomáha pravidelne privádzať klientov do ambulancie a zvyšuje obrat ambulancie.

Viac tu

MediKal - plánovací kalendár

Plánovací a objednávací kalendár pre humánnych lekárov všetkých odborností s SMS pripomienkami termínov. Program JE ZADARMO pre komerčné i nekomerčné využitie. Technická pomoc s nastavením a inštalácia zdarma

Viac tu

Firma MedSoft s.r.o. bola založená na začiatku roku 2011 a je pokračovateľom úspešnej programátorskej činnosti. Mnoho programov má tak mnohoročnú históriu a množstvo užívateľov.

MedSoft s.r.o. je firma zaoberajúca sa vývojom software na objednávku a predajom vlastných programov. Dodáva veterinárny softvér pre ambulancie veterinárnych lekárov a veterinárne kliniky, programu na vystavovanie faktúr a pokladničných dokladov so skladovou evidenciou a štatistikou, generátor licenčných a inštalačných kódov a mnoho iných aplikácii.

Firma sa zaoberá aj programovaním zákazkových aplikácií podľa potrieb klientov :

  • vytvárame hlavne aplikácie určené na zhromažďovanie a vyhodnocovanie dát
  • aplikácie na vytváranie účtovných dokladov a faktúr
  • systém príjmu objednávok pre podniky a ich obchodných zástupcov
  • systém jednaní so zákazníkom pre obchodných zástupcov
  • aplikácie pre humánnu a veterinárnu medicínu
  • ďalšie aplikácie podľa požiadaviek klientov