okt 032015
 
[:SK]

Sklady a skladové pohyby
Prebehla zmena v zobrazení skladových položiek, teraz v jednej prehľadnej tabuľke vidíte všetky svoje skladové položky. Možnosť zobrazenia jednotlivých skladov ostáva zachovaná pomocou filtru. sklady_ceny skladova_polozkaKaždú položku môžete zaradiť do samostatného skladu – kategórie a oddeliť si produkty a služby podľa vlastných potrieb. Jednotlivé kategórie je možné filtrovať a zoraďovať podľa vlastných potrieb. Súčasťou skladu je možnosť tlače inventúrneho zoznamu, úprava množstva položky na sklade. Jednou z funkcií je aj export produktov a služieb do zoznamu, ktorý je možné importovať do virtuálnej pokladnice. Program ďalej umožňuje šarže liekov, vypnutie počítania stavu na skladovej položke, podľa nákupnej ceny a Vami prednastavenej výšky marže navrhuje cenu pre koncového zákazníka.

Ku každej skladovej položke sú evidované skladové pohyby, každý výdaj sa zaznamenáva a to bez ohľadu na to, či je položka počítaná alebo nie.

StavSkladuPrintPridali sme tlačítko – Stav skladu, kde sa generuje tlačová zostava so stavom skladu, cenou za mernú jednotku položky a celkovou cenou podľa množstva na sklade. V prípade, že označíte položku skladu na počítanie stavu, nebude možné vydať z danej položky väčšie množstvo, než je reálne naskladnené. Položky, ktoré nie sú označené na počítanie stavu, nie je možné rozdeliť na šarže a ich stav bude na sklade nulový. Stanovenie ceny pri zadávaní do skladu je teraz obojstranné, je možné zvoliť predajnú cenu s DPH a z tej vypočítať cenu bez DPH.

 

 

 

 [:CZ]

Sklady a skladové pohyby
Prebehla zmena v zobrazení skladových položiek, teraz v jednej prehľadnej tabuľke vidíte všetky svoje skladové položky. Možnosť zobrazenia jednotlivých skladov ostáva zachovaná pomocou filtru.  sklady_cenyskladova_polozkaKaždú položku môžete zaradiť do samostatného skladu – kategórie a oddeliť si produkty a služby podľa vlastných potrieb. Jednotlivé kategórie je možné filtrovať a zoraďovať podľa vlastných potrieb. Súčasťou skladu je možnosť tlače inventúrneho zoznamu, úprava množstva položky na sklade. Jednou z funkcií je aj export produktov a služieb do zoznamu, ktorý je možné importovať do virtuálnej pokladnice. Program ďalej umožňuje šarže liekov, vypnutie počítania stavu na skladovej položke, podľa nákupnej ceny a Vami prednastavenej výšky marže navrhuje cenu pre koncového zákazníka.

Ku každej skladovej položke sú evidované skladové pohyby, každý výdaj sa zaznamenáva a to bez ohľadu na to, či je položka počítaná, alebo nie.

StavSkladuPrintPridali sme tlačítko – Stav skladu, kde sa generuje zostava so stavom skladu, cenou za mernú jednotku položky a celkovou cenou podľa množstva na sklade. V prípade, že označíte položku skladu na počítanie stavu, nebude možné vydať z danej položky väčšie množstvo, než je reálne naskladnené. Položky, ktoré nie sú označené na počítanie stavu, nie je možné rozdeliť na šarže a ich stav bude na sklade nulový. Stanovenie ceny pri zadávaní do skladu je teraz obojstranné, je možné zvoliť predajnú cenu s DPH a z tej vypočítať cenu bez DPH.

 

 

 

 [:]

 Posted by at 18:24

Sorry, the comment form is closed at this time.